Samarbetspartners

Famntaget samarbetar med flera aktörer. Här ser du vilka som är Famntagets samarbetspartners. Har du frågor kring våra samarbeten - kontakta oss

Natt- och larmpatrull

Famntaget har egna bilar som används för att vi snabbt ska nå våra kunder vid larm eller när akut situation uppstår. Vi har också ett nära samarbete med en underleverantör som hjälper oss att utföra arbetet med natt- och larmpatrull. Vi kan snabbt vara på plats när kunder larmar. Under natten finns även Kommunens Trygghetsjour tillgänglig för att hjälpa till vid behov.

Samverkan

Vi samverkar med ett flertal aktörer för att våra kunder ska få alla sina behov uppfyllda. Det innebär kontinuerlig bland annat kontakt med biståndshandläggare, vårdcentraler, sjukhus, dagverksamhet, minnesmottagning och anhörigkonsulenter.

Värme, trygghet, omhändertagande - Famntaget Omsorg  utformar hemtjänsten tillsammans med dig.

Rehabilitering

För att Famntagets kunder ska få bästa omvårdnad har vi ett väl utvecklat samarbete med munhälsovård, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Städ och fönsterputs

Vi samarbetar med Stockholm service management www.sthlmservice.com avseende städ- och fönsterputsning. Du kan kontakta oss eller Stockholm service management direkt.

Matlådor

Det är en självklarhet för oss att vi kan leverera näringsriktig och god mat till våra kunder. Famntaget har haft ett samarbete med Restaurang Trekanten sedan Famntaget startade 2009.

SIQ och CSR

Famntaget bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och använder SIQs verksamhetsmodell (Svenska institutet för kvalitetsutveckling). Vi arbetar aktivt med CSR- frågor för ett hållbart samhälle (Corporate Social Responsibility). Vi samarbetar bland annat med WWF och Alzheimerfonden. Läs mer om vårt CSR- arbete på vår blogg.