Det här är Famntaget Omsorg

Famntaget Omsorg är ett familjeföretag som startade december 2009. Idag har vi tre kontor och ca 70 medarbetare. Vi har verksamhet i Stockholms innerstad i alla stadsdelar. Famntaget Omsorg har en individuellt utformad hemtjänst som utförs med hjärta och värme för ett aktivt och meningsfullt liv.

Se filmen om  Famntaget Omsorg!

Specialistkompetens inom demenssjukdom

Vi är godkända utförare för hemtjänst, avlösning och ledsagning. Famntaget har specialistkompetens inom demenssjukdom och kognitiv svikt.

Famntagets medarbetare har en hög utbildningsnivå. Vi har kompetens för att klara alla uppdrag. Famntaget har ett aktivt samarbete med Silviahemmet som är en stiftelse inom demensvård och alla våra medarbetare får en gedigen utbildning i demenssjukdomar.   

Individuellt utformad hemtjänst som utförs med hjärta och värme för ett aktivt och meningsfullt liv.

Gedigen erfarenhet och en stark värdegrund

Våra medarbetare har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med äldreomsorg och med funktionshindrade. 

Vi har resurserna som behövs för att Famntagets kunder alltid ska få en bra service och snabb hjälp när behovet finns. Famntaget har en stark värdegrund och engagerade medarbetare. Du kan känna dig trygg när du anlitar oss.