Värme Trygghet Omhändertagande

Vi utformar hemtjänsten tillsammans med dig

Famntaget - Hemtjänst i Stockholm

Famntaget Omsorg AB har sin verksamhet i Stockholms stad. Vi är godkända utförare för hemtjänst, avlösning och ledsagning och arbetar för att kunden ska uppleva ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande och sammanhang. Vi har samverkan med biståndshandläggare, vårdcentraler, närstående.

Följ oss i sociala medier

Famntaget är aktiva i de sociala medierna. Läs om oss, vad vi gör och erbjuder på Facebook, Twitter och Famntagets blogg. Missa inget - anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Våra Tjänster

Vi utformar hemtjänsten tillsammans med dig. Du bestämmer själv vem som kommer hem till dig och vilken tid som passar.

Läs mer

Famntagets kundenkäter

Famntaget gör årligen en undersökning för att ta reda på hur våra kunder uppfattar oss vad gäller exempelvis tillit, kännedom och trygghet. Här följer information kring 2014 års resultat.

På fågan om jag får ett bra bemötande av Famntagets medarbetare instämmer 88% helt eller i hög grad. Läs mer om undersökningen här.

Nyhetsbrev