Värme Trygghet Omhändertagande

Famntaget - Hemtjänst i Stockholm

Famntaget Omsorg AB har sin verksamhet i Stockholms stad. Vi är godkända utförare för hemtjänst, avlösning och ledsagning och arbetar för att kunden ska uppleva ett värdigt liv och en känsla av välbefinnande och sammanhang. Vi har samverkan med flera aktörer som t ex biståndshandläggare, vårdcentraler, närstående.

Instagram